profile
viewpoint

open-mmlab/mmdetection3d

OpenMMLab's next-generation platform for general 3D object detection.

https://mmdetection3d.readthedocs.io/en/latest/

open-mmlab

viewpoint

Express your opinions freely and help others including your future self

Issues rank

No questions were found.

contributors (According to the first 100)

ZwwWayne
Tai-Wang
Wuziyi616
yinchimaoliang
xavierwu95
THU17cyz
xiliu8006
wHao-Wu
encore-zhou
filaPro
hjin2902
zhanggefan
gopi231091
congee524
junhaozhang98
meng-zha
ZCMax
EricWiener
happynear
haotian-liu
JSchuurmans
Divadi
dreamerlin
hellock
lliuz
tianweiy
virusapex
KickCellarDoor
zhezhao1989
DCNSW
gillbam
zehuichen123
wikiwen