profile
viewpoint
Adam Dobrawy ad-m Redakcja "Jasność" Warsaw, Poland http://ochrona.jawne.info.pl

ad-m/django-atom 3

A different stuff for Django to faster make a world a better place.

ad-m/action-send-mail 1

:gear: A GitHub Action to send an email to multiple recipients

ad-m/aboutme 0

About Me - gholt

ad-m/airbyte 0

Airbyte is an open-source EL(T) platform that helps you replicate your data in your warehouses, lakes and databases.

ad-m/api-guidelines 0

Microsoft REST API Guidelines

ad-m/awesome-kubernetes 0

A curated list for awesome kubernetes sources :ship::tada:

issue commentwatchdogpolska/feder

Zagubione odpowiedzi od miasta Chełm

@mrbojko , naprawiłem, wdrożyłem w fedrowaniu, zweryfikowałem (przeniosłem wiadomość ponownie do INBOX). Uprzejmie proszę o weryfikacje.

JoannaGucman

comment created time in 13 hours

push eventwatchdogpolska/imap-to-webhook

Adam Dobrawy

commit sha 2d9b2e14fb956f85bcb0c4faa21a81754e5712d5

pin python version to fix build

view details

push time in 13 hours

push eventwatchdogpolska/imap-to-webhook

Adam Dobrawy

commit sha 4c2c05bb619118f758b30d7e1c8e40002e1e3ab2

fix 8bit message support see watchdogpolska/feder#1131

view details

push time in 13 hours

push eventwatchdogpolska/imap-to-webhook

Adam Dobrawy

commit sha 8f10f11a06c4ff0076425d320a7edb4e0cae6618

fix 8bit message support see watchdogpolska/feder#1131

view details

Adam Dobrawy

commit sha c6862e0b575471de674be13e165dcae25debdd07

pin python version to fix build

view details

push time in 13 hours

issue commentdjango-guardian/django-guardian

django-guardian django-admin

  def get_queryset(self, request):
    query = super().get_queryset(request)
    if request.user.is_superuser:
      return query

    return get_objects_for_user(request.user, self.get_permission_codename('view'))

guardian.shortcuts.get_objects_for_user have parameter with_superuser which by default use True, so it is redundant to check.

kerwinxu

comment created time in 14 hours

issue commentdjango-guardian/django-guardian

Assign permission to any object of a type

I'm not interested in making such contributions to the project personally as I don't use django-guardian actively (see #759). I participate in this project sporadically when I receive a notification as there are no other people in the project (see #603).

After you have properly granted the permissions, you can override the get_queryset method od ModelAdmin ( https://docs.djangoproject.com/en/dev/ref/contrib/admin/#django.contrib.admin.ModelAdmin.get_queryset ) to filter the objects ( guardian.shortcuts.get_objects_for_user). It is essential if you want to take global permissions into account, as was my previous comment, to use accept_global_perms for get_objects_for_user properly. I think that it is also worth learning about other parameters of this function in order to adapt them to the needs of your application. I would recommend that this logic be abstracted into your own custom manager of model with the for_user method to maintain ease of consistency between the admin panel and the basic views (example https://github.com/watchdogpolska/feder/blob/bfa25cc72b3e797d49dcf420638307413011fb2a/feder/letters/models.py#L370-L375 ).

NaturalBornCamper

comment created time in 14 hours

issue commentwatchdogpolska/feder

Ginące maile z fedrowania: gm. Radzionków

@ad-m to podpowiedz jeszcze gdzie jak szukać tych logów, bo w fedrowaniu nie widzę gdzie mam kliknać :-(

Ten link który podałem możesz uzyskać klikając przez https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/sprawy/raport-o-stanie-gminy-jak-jest-tworzony-1815 -> Zobacz dzienniki

JoannaGucman

comment created time in 4 days

issue commentwatchdogpolska/feder

Ginące maile z fedrowania: gm. Radzionków

@mrbojko na https://fedrowanie.siecobywatelska.pl/listy/logi/wpis-40226 masz informacje o blackliscie. To będzie blacklista emaillabs, którą sprawdzisz we właściwościach konta wraz z przyczyną dopisania tam adresów (prawdopodobnie jakieś kategoryczne odrzucenie wiadomości). Po usunięciu - uprawniona osoba – będzie mogła ponownie przesłać wniosek.

JoannaGucman

comment created time in 4 days

PR opened webappio/docs

Update python examples to encode URL-params

I think it's better to give examples that do not require manual URL-encoding of parameters, especially when the user rewrites the example and adds new parameters, e.g. with a complex search parameter.

+7 -2

0 comment

1 changed file

pr created time in 5 days

push eventad-m/docs

Adam Dobrawy

commit sha 85eec2bd92b8388e426b030e19c1f828387ab17f

Update python examples to encode URL-params

view details

push time in 5 days

fork ad-m/docs

fork in 5 days

issue commentad-m/python-anticaptcha

Extract sitekey with python using re.search

I'm trying to write binance bot for myself

I am curious why do you need to handle captcha for that? Binance have official API and there is unofficial SDK: https://python-binance.readthedocs.io/en/latest/

MacMarde

comment created time in 5 days

issue commentwatchdogpolska/feder

Zagubione odpowiedzi od miasta Chełm

Dla aktualizacji wskazuje następujące.

Marcin pod moim kierunkiem rozwiązał problem z importowaniem większych wiadomości. Jednakże wiadomość Chełm nie jest większą wiadomością, a ma jakieś w sobie specjalne właściwości, że w tym momencie nie jesteśmy w stanie ich sparsować. To muszę na spokojnie usiąść i naprawić. Postaram się w poniedziałek / wtorek odnaleźć na to czas.

JoannaGucman

comment created time in 7 days

PR opened django-guardian/django-guardian

Use shortcuts.assign_perm in example

We have a nice helper guardian.shortcuts.assign_perm. It abstracts module-level permission (see #766) and direct foreign keys. I personally use it everywhere, so I suggest update example to encourage users to do the same.

+2 -2

0 comment

1 changed file

pr created time in 7 days

create barnchdjango-guardian/django-guardian

branch : ad-m-patch-1

created branch time in 7 days

issue commentdjango-guardian/django-guardian

Assign permission to any object of a type

What do you want is not object-level permission, but model-level permission. Model-level permission is build-in in Django, so you do not need Django-guardian for that. If you really want to use django-guardian you might use it like that:

from guardian.shortcuts import assign_perm
assign_perm('articles.view_article', user, obj=None)

If you think that the issue has been resolved - please close it.

NaturalBornCamper

comment created time in 7 days

issue commentwatchdogpolska/feder

Zagubione odpowiedzi od miasta Chełm

@JoannaGucman na szczęście Marcin ma teraz czas :)

JoannaGucman

comment created time in 11 days

IssuesEvent

issue commentwatchdogpolska/feder

Zagubione odpowiedzi od miasta Chełm

@JoannaGucman, to jest pilne, czy mogę trenować Marcina?

JoannaGucman

comment created time in 11 days

PR opened 808-Squad/koronawirus.lol

Usunięcie wzmianki o kolejności szczepień

Przy obecnych regułach szczepień nie jest wiarygodnym wspominanie o kolejności szczepień. W przyszłych pracach można wspomnieć o boosterach lub ozdrowieńcach.

+2 -2

0 comment

1 changed file

pr created time in 13 days

push eventad-m/koronawirus.lol

Adam Dobrawy

commit sha f7d7948805bb80a9558f6a56d65865f2a529f86e

Usunięcie wzmianki o kolejności szczepień

view details

push time in 13 days

fork ad-m/koronawirus.lol

Generator obostrzeń covidowych

fork in 13 days

push eventwatchdogpolska/small_eod

Adam Dobrawy

commit sha c95b512846f3a958e1e90e6b019c80e5c92aa3c6

Update README.md

view details

push time in 14 days

PR opened watchdogpolska/small_eod

Use DigitalOcean for hosting
+17 -15

0 comment

7 changed files

pr created time in 14 days

push eventwatchdogpolska/small_eod

Adam Dobrawy

commit sha 9cea4631736da567c8a2cdcf199dbafe64278cfd

Fix formatting in Dockerfile

view details

Adam Dobrawy

commit sha 21ab7bbb6f73762a4d2e624e9789d2cd8cc41f1a

Revert "avoid pushing to registry - not required on do" This reverts commit 75f018c1f9cc486a22e5b5d822729890067584ab.

view details

Adam Dobrawy

commit sha 767d7f6a109e3e77bdc4e296ad9fb0370fed9351

reduce worker count & use /dev/shm in backend production

view details

Adam Dobrawy

commit sha 6afda1bc879632339fb4d5d47bdc5434c2706a61

avoid error for default tag serialization value

view details

Adam Dobrawy

commit sha 2d2b8c9d2b13a44b43624aa0743f117290033ac1

use slash in docker repository name

view details

Adam Dobrawy

commit sha ce192ee50dd6fdbb06462da2441052346c5bd644

use backend on digitalocean for preview

view details

push time in 14 days

push eventwatchdogpolska/small_eod

Adam Dobrawy

commit sha 9c4e89be15a98c2ae4c304be7f2e825b6b4974b1

Adjust build to avoid ask input

view details

push time in 14 days

push eventwatchdogpolska/small_eod

Adam Dobrawy

commit sha dbb37e8a55af512f3c75fc31a24de0bc1fbb0c9c

set default for migration database

view details

Adam Dobrawy

commit sha b48c758cc4251bed156c035972fcc7701130c0ad

Revert "remove balancer - not required on do" This reverts commit b4a511a1ebac833a5cf417d1e2da6602e0708238.

view details

Adam Dobrawy

commit sha c696e9a8fab6925a34e3d88feeb37932431aba27

Revert "remove balancer - not required on do" This reverts commit 7bf6c2e380b510f1f20ffd00faa2398b6360345d.

view details

push time in 14 days

create barnchwatchdogpolska/small_eod

branch : do

created branch time in 14 days

issue commentPipedreamHQ/pipedream

[APP] GMail - email search

Thank you for pointing out an existing issue.

Sorry I did not put in enough effort to search because I went from the Pipedream interface to the form. When I had the form with question in front of my eyes, I didn't think to search first.

ad-m

comment created time in 14 days

issue openedPipedreamHQ/pipedream

[APP] GMail - email search

Name of app / service

GMail

Link to developer documentation

https://developers.google.com/gmail/api Is lack of support preventing you from building workflows, or do you have a workaround?

It prevents me from building workflow.

Are there specific actions, or triggers, you'd like to see for this app? Please let us know here or use the Action and Trigger issue templates to open requests for each!

I would like periodically delete all emails with the label "CI" from my mailbox. I would like to periodically delete all e-mail messages that are older than x days and labeled "continous-integration". I can use Google AppScripts for this, but whoever uses it knows how unpleasant it is to use long-term (UI and UX horrible). GMail filters do not allow operations over time as evaluated only on ingress.

created time in 15 days

more